Win een jaar lang gratis zwemmen

WIN EEN JAAR LANG GRATIS ZWEMMEN: Kom je zwemmen tijdens de Sport- en Vitaliteitsweek bij Binnenbad De Vliet? Dan maak je kans op een jaarabonnement van Binnenbad De Vliet. Wat moet je doen? Lever na het zwemmen je losse ticket in met je naam en telefoonnummer in onze inleverbox en je maakt kans. Kom je vaker zwemmen deze week, dan maak je dus een grote kans op een GRATIS jaarabonnement

Zwemonderwijzer - Stockfoto - Gemeente Leiden data-eio=

Algemene voorwaardes

Deelname actie 

 • Deelname aan acties is kosteloos.
 • Deelname vindt plaats wanneer je de locatie bezoekt die via social media is geregeld of, indien van toepassing, een inschrijfformulier hebt ingevuld.
  • Eenmalige deelname per persoon.
  • Deelname aan acties is alleen mogelijk voor personen vanaf 12 jaar of ouder.
 • Medewerkers van Gemeente Leiden zijn uitgesloten van deelname aan acties.
 • De looptijd van acties en het moment van bekendmaking van de winnaar(s) wordt altijd vermeld in de social media post of op het in te vullen formulier.
 • Gemeente Leiden zijn ten allen tijde bevoegd actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of de acties zonder opgaaf van reden stop te zetten.

Persoonsgegevens 

 • Persoonsgegevens van deelnemers worden niet zonder overleg vrijgegeven en verstrekt aan externen, tenzij er toestemming is gegeven een nieuwsbrief te ontvangen van een externe partij.
 • Persoonsgegevens van deelnemers kunnen intern worden gebruikt voor het aanmelden van de Sport in Leiden nieuwsbrief, indien hier in de actie toestemming voor is gegeven.
 • Op alle acties is Nederlands recht van toepassing.

Winnaar 

 • De winnaar van een actie wordt gekozen door middel van een loting op onpartijdige wijze.
 • De winnaar van een actie wordt in de week van 23 t/m 29 oktober bekend gemaakt.
 • Gemeente Leiden zijn bevoegd personen uit te sluiten van deelname bij vermoeden van onrechtmatige deelname of fraude.
 • Deelnemers die geen prijs hebben gewonnen, worden hiervan niet op de hoogte gebracht.
 • Het is niet mogelijk het gewonnen product om te ruilen voor een ander product of geldbedrag.
 • Het is niet mogelijk het gewonnen product aan derden te verkopen, nog te geven.
 • Zwembad Binnenbad De Vliet Win een jaar lang gratis zwemmen betekend; 1x per dag banenzwemmen tijdens openingstijden. Wanneer het bad gesloten is kan er niet worden gezwommen.
  • Wanneer de winnaar een dag niet kan, zal deze dag gewoon vervallen. Deze dag is niet later in te halen.